ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ μέσω συσκευής ApneaLink

Η αρχική μελέτη ύπνου κατ΄ οίκον σε ασθενείς με κλινική υποψία παρουσίας συνδρόμου διαταραχής της αναπνοής κατά τον ύπνο γίνεται με τη χρήση της διαγνωστικής συσκευής ApneaLink (της εταιρείας ResMed) για τον έλεγχο του συνδρόμου υπνικής άπνοιας.

Διαβάστε Περισσότερα